SPESIALE SKOOL VIR LEERDERS MET SPESIFIEKE LEERHINDERNISSE

Langerugskool lewer gespesialiseerde onderrig aan leerders met spesifieke leerhindernisse. Leerders word in kleiner klasgroepe geakkommodeer en volg `n hoofstroomkurrikulum (KABV). Die skool het ook ‘n outisme-eenheid waar leerders elkeen ‘n eie IOP volg.

Ondersteuning word op grond van individuele behoeftes voorsien. Leerders ontvang, onder andere, leerondersteuning (remediërende onderrig), arbeidsterapie, spraakterapie, sielkundige berading, oudio- en visuele versterking van leeronderrig, assesseringsakkommodasie soos ‘n leser en ‘n skrywer (amanuense) en oudiohulp, asook `n aangepaste gedragskode om positiewe gedrag en leer in die klaskamer te bevorder.

Leerders wat hoër vlakke van ondersteuning benodig, word met behulp van individuele ondersteuningsplanne geakkommodeer.

ONDERSTEUN ASSEBLIEF