GHOLFDAG

Langerugskool open hierdie jaar ‘n  eenheid vir Outisme. Alle fondse wat ons hierdie jaar met ons Gholfdag in, sal in die eenheid belê word.

Kom ondersteun ons asseblief deur weer vir ‘n vierbal in te skryf, kontantdonasie te maak of ‘n putjie te borg.

SAVE THIS DATE: 18 Augustus 2017

Langerugskool is ‘n nuwe skool wat op 1 Januarie 2015 van Pionierskool vir leerders met siggestremdhede afgestig het.

Langerugskool is ‘n spesiale skool vir leerders met leerprobleme. Ons leerders is om verskeie redes aangewese op spesiale onderwys. Die redes sluit onder meer in: spel- en leesprobleme, ADHD, taalleergeremdheid, disleksie, emosionele en mediese probleme. Vanjaar is daar 136 leerders met leerhindernisse wat onderrig ontvang. Een van ons skool se doelwitte is om uiteindelik ongeveer 165 leerders te akkommodeer en die geboue se maksimum kapasiteit ten volle te benut.

Langerugskool bied ‘n heenkome vir leerders wie se spesifieke onderwysbehoeftes nie in hoofstroomskole aangespreek kan word nie. Die leerders het hoë vlakke van ondersteuning nodig om hul potensiaal te bereik. Volgens die skool se toelatingskriteria is dit die leerders wat oor die potensiaal beskik om ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (matriek) te behaal, sou hul hindernisse aangespreek word.

Ons wil graag ‘n eenheid vir leerders op die outistiese spektrum op die been bring, sodat ons ‘n wyer groep leerders in die gemeenskap, wat ook ondersteuning benodig, kan akkommodeer. Langerugskool hou op 18 Augustus 2017 ‘n gholfdag ten bate van outisme te Worcester Gholfbaan en alle fondse wat ingesamel word, sal aangewend word om die nuwe eenheid by die skool uit te brei.

Ons benodig egter besighede en privaatindividue om betrokke te raak en as borge van putjies te belê in ons gholfdag ten bate van outisme. Ons neem graag die inisiatief om u te vra om ‘n putjie van R2200 te borg.

U sal die geleentheid kry om enige bemarkingsmateriaal (pamflette en “samples”) in die spelers se geskenkpakke te plaas en verder ook advertensieborde of baniere by die onderskeie putjies op te sit. U sal wye blootstelling by die prysuitdeling, asook in plaaslike media geniet.

Ons hoop van harte dat u die geleentheid om as borg op te tree, ernstig sal oorweeg en met beide hande sal aangryp. Op hierdie manier kan u help om ‘n verskil te maak in die lewens van leerders wat aangewese is op spesiale onderwys.