GESKIEDENIS VAN SKOOL

Die skool het ontstaan uit ‘n afdeling vir leerders met leerhindernisse by Pionierskool vir Blindes op Worcester.  Pionierskool het reeds vanaf 1994 leerders met leerhindernisse toegelaat om hul getalle aan te vul.  Die getalle het gedaal a.g.v., onder andere, beter mediese sorg, ens. Daar is besluit om leergeremde leerders toe te laat omdat hulle sou kon baat by die onderrig wat aan swaksiende leerders gebied word.

Die leerders met leerhindernisse is dus aanvanklik saam met swaksiende leerders in klasse op die Langerugkampus onderrig.  Op die Sentrale kampus van die Pionierskool is die blindes onderrig. In 1998 is personeel besnoei en moes daar ‘n herindeling gemaak word.  Die hoërskool is op die Langerugkampus gevestig en die blinde leerders – saam met die swaksiende en leerders met leerhindernisse – is na die Langerugkampus oorgeplaas.  Daar is gepoog om die blinde leerders apart in klasse te onderrig, maar soms het dit gebeur dat al drie groepe in een klas geakkommodeer moes word. Op die Sentrale Kampus is al drie groepe laerskoolleerders geakkommodeer.

Daar was sedert 2011 sprake dat die leerders met leerhindernisse apart onderrig moet word, sodat die fokus weer 100% op die blindes en swaksiende leerders geplaas word om hul eiesoortige behoeftes aan te spreek. Nog ‘n deurslaggewende faktor was die befondsing deur die Instituut vir Blindes.

Na talle voorleggings deur die Skoolbeheerliggam van Pionierskool het die WKOD toestemming gegee dat die Langerugkampus afstig en ‘n afsonderlike skool vir leerders met leerhindernisse word.

Die Langerugskool vir leerders met spesifieke leerhindernisse is op 1 Januarie 2015 geopen. Die naam “Langerugskool” is gekies omdat die Langerugkampus al bekend was vir onderrig aan leerders met leerhindernisse.

Gesien in die lig van ‘n tekort aan fasiliteite en skole in die Worcester-omgewing vir leerders op die Outisme-spektrum, het die Skoolbeheerliggaam die besluit geneem om ‘n eenheid vir ASD-leerders te begin. Navorsing is by verskeie skole en eenhede vir leerders op die spektrum gedoen en in Oktober 2016 is die eerste leerders by die Langerugskool toegelaat.

Die aanvanklike sifting en observasies van die eerste groep leerders is deur die WKOD se Outisme Uitreikspan gedoen.

Die personeel en terapeute in die eenheid werksaam, is op verskeie kursusse en na opleidingsgeleenthede (aangebied deur o.a. Veraskool en Outisme Wes-Kaap) gestuur om hul so veel moontlik te bemagtig.

Daar is reeds 3 klasse in die ASD afdeling. ‘n Vierde klas het gedurende Feb 2021 sy deure geopen in die ASD afdeling. Hierdie klas is ‘n Vaardigheidsklas wat aan Autistiese leerders die geleentheid bied om vaardighede aan te leer wat ‘n ekonomies-aktiewe toekoms bied.