FINANSIES

BANKBESONDERHEDE EN INBETALINGS

ABSA BANK
Langerugskool vir leerders wat leerhindernisse ervaar
Takkode: 632 005
Reknr: 40 8548 3124
Tak: Worcester

ALGEMENE KONTAKPERSOON

Janine Maritz – Finansiële beampte (023) 346 5308

TARIEWE

1. SKOOLFOOIE

STRENG VOORUITBETAALBAAR

  • R11 592.00 per jaar per leerder (betaalbaar teen 7 Februarie 2020)
  • R2 898.00 per kwartaal (betaalbaar op 1ste dag van kwartaal)
  • R966.00 per maand (Januarie tot Desember betaalbaar vóór of óp 7de)

Indien ouers/voogde nie by magte is om die bedrag te betaal nie, moet u aansoek doen om afslag of kwytskelding.

Afslag of kwytskelding van skoolfonds sal slegs oorweeg word indien ouers vóór 29 Februarie aansoek hiervoor doen en alle nodige dokumentasie voorsien. Geen aansoeke na die afsnydatum sal oorweeg word nie, tensy ‘n aanvaarbare rede gegee word en dit deur die Finansiële Komitee goedgekeur word. U bly vir die volle rekening verantwoordelik totdat u aansoek goedgekeur is en betaling moet stiptelik geskied om verdere stappe te voorkom. Afslag word slegs toegestaan vir Gr 1-12 skoolfonds.

KRITERIA:

Soos volgens die aansoek om afslag- of kwytskeldingsvorm se bepalings en voorwaardes.

AANSOEKVORM VIR KWYTSKELDING

0001

2. KOSHUISTARIEWE

STRENG VOORUITBETAALBAAR

  • R 28 336.00 per leerder per jaar (betaalbaar teen 7 Februarie 2020)
  • R 7 084.00 per kwartaal (betaalbaar op die 1ste dag van kwartaal)
  • R 2 361.34 per maand (Januarie tot Desember betaalbaar vóór of óp 7de)
  • Geen afslag word op losies toegestaan nie.
3. NASORG- EN OORNAGTARIEWE EN ETES

 

            NASORGTARIEWE PER  KWARTAAL:  (GEEN ETES INGESLUIT NIE)

           STRENG VOORUITBETAALBAAR VÓÓR OF ÓP DIE 7DE VAN ELKE MAAND

           VANAF FEBRUARIE TOT NOVEMBER

 

            5 dae per week   :           R1 130

            4 dae per week   :           R915

            3 dae per week   :           R690

            2 dae per week   :           R465

            1 dag per week   :           R235

            Dagtarief              :           R  70

 

            ETES PER KWARTAAL:  (NASORGTARIEF UITGESLUIT)

           STRENG VOORUITBETAALBAAR VÓÓR OF ÓP DIE 7DE VAN ELKE MAAND

           VANAF FEBRUARIE TOT NOVEMBER

           

Middagetes

Onder 13

Bo 13

5 dae per week

R1 465

R2 300

4 dae per week

R1 355

R2 140

3 dae per week

R1 170

R2 020

2 dae per week

R775

R1 340

1 dag per week

R390

R675

 

                   DAAGLIKS PER ETE

 

Onder 13

Bo 13

Ontbyt

R25

R35

Middagete

R40

R55

Aandete

R35

R50

 

                   OORNAGTARIEWE

 

Onder 13

Bo 13

Oornagtarief met ontbyt ingesluit

R185

R235

Oornagtarief – geen etes ingesluit

 

R160

 

 

R195