GHOLFDAG

GHOLFDAG

Langerugskool open hierdie jaar ‘n Outistiese eenheid. Alle gelde wat ons hierdie jaar met ons Gholfdag maak, sal in die eenheid belê word.

Kom ondersteun ons asseblief deur weer vir ‘n vierbal in te skryf.

SAVE THIS DATE: 19 Augustus 2016

Langerugskool is ‘n nuwe skool wat op 1 Januarie 2015 van Pionierskool vir leerders met siggestremdhede afgestig het.

Langerugskool is ‘n spesiale skool vir leerders met leerprobleme. Dit is leerders wat om verskeie redes aangewese is op spesiale onderwys. Die redes sluit in: spel- en leesprobleme, ADHD, taalleergeremdheid, disleksie, emosionele en mediese probleme. Vanjaar is daar 125 leerders met leerhindernisse wat onderrig ontvang en die skool het die kapasiteit om uiteindelik ongeveer 165 leerders te akkommodeer. Daar is ook twee koshuise waarin leerders gehuisves word.

Langerugskool bied ‘n heenkome vir leerders wie se spesifieke onderwysbehoeftes nie in hoofstroomskole aangespreek word nie. Die leerders het hoë vlakke van ondersteuning nodig om hul potensiaal te bereik. Volgens die toelatingskriteria is dit leerders wat oor die potensiaal beskik om ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (matriek) te behaal, sou hul hindernisse aangespreek word.

Graag wil ons ‘n outistiese eenheid op die been bring, om ‘n wyer groep leerders in die gemeenskap, wat ondersteuning benodig, te akkommodeer. ‘n Gholfdag gaan hiervoor gehou word op 19 Augustus 2016 te Worcester Gholfbaan.

Ons benodig egter maatskappye om as hoofborg/e te belê en betrokke te raak by die dag, dit sal ons in staat stel om die gholfdag aan te bied en fondse te in om ‘n eenheid vir outiste te begin.

U maatskappy sal die geleentheid kry om u bemarkingsmateriaal (pamflette en “samples”) in die spelers se geskenkpakke te plaas en verder ook advertensieborde of baniere by die onderskeie putjies op te sit. U sal wye blootstelling by die prysuit-deling, asook in die plaaslike media geniet.

Ons hoop van harte dat u die geleentheid om as borg op te tree, ernstig sal oorweeg en met beide hande sal aangryp, sodat u op die manier help om ‘n verskil te maak in die lewens van leerders wat aangewese is op spesiale onderrig.

Hanli Joerdens
Koördineerder
082 753 1336
STUUR E-POS

 

BOEKUITSTALLING

BOEKUITSTALLING

“The Book Box” kom op 28 en 29 Julie 2016 ‘n boekuitstalling by Langerugskool hou.  Baie boeke te koop!  Ons hou ook storietyd vir die jongspan.

BENITA VAN DER WESTHUIZEN

ONDERSTEUNING MET TUISWERK

o.l.v.

Benita van der Westhuizen

Individuele ondersteuning met:

  • beplanningsvaardighede
  • toets- en eksamenvoorbereiding
  • tuiswerk

Plek: Langerugskool
Kontakbesonderhede: 074 322 8543