OUTISME-SPEKTRUM

Toelatingsproses

 1.   Voltooi verwysingsvorm (link) en stuur terug na skool (Voltooi deur ‘n professionele persoon).
 2.   Siftingsproses
 3.   Observasietydperk van twee weke deur multi-dissiplinêre span vir diagnose en/of plasing.

Kriteria vir toelating

 • `n Diagnose van outisme;
 • Die vermoë om in `n groep te kan funksioneer;
 • Die vermoë om tot `n sekere mate onafhanklik te kan funksioneer;
 • Nie `n gevaar vir hom- of haarself, of vir enige ander persoon met wie daar interaksie plaasvind, sal wees nie;
 • Geen uitermatige destruktiewe optrede of gedrag;
 • Nabootsingsvaardighede is noodsaaklik;
 • ‘n Sekere mate van intrinsieke motivering is nodig;
 • Die leerder moet ‘n gevestigde toiletroetine hê;
 • Die leerder moet tussen ses en 16 jaar oud wees; en
 • Die leerder moet oor die potensiaal beskik om baat te vind by die individuele onderrigplan en -program wat deur die skool aangebied word.

Klas

 • Kleiner klasgroepe (maksimum 8) met assistent;
 • Een-tot-een onderrig, gesamentlik tydens groepsaktiwiteite;
 • Gestruktureerde leeromgewing;
 • Klaskamersituasie: ruimte tussen lessenaars; visuele skedules op lessenaars, in badkamer asook in kombuis;
 • Geen onnodige verandering word toegelaat nie;
 • Streng roetine word gevolg;
 • Afkoelperiode word vir aggressie en swak impulsbeheer toegelaat; en
 • TEACCH-stasie, wanneer leerders gereed is om onafhanklik te kan werk.

Leerders

 • Elke leerder volg sy eie IEDP (Individual Educational and Development Plan);
 • Ons verseker positiewe kommunikasie tussen ouers en die opvoeder;
 • Selfhelpvaardighede in die kombuis; en
 • Sosiale vaardighede word aangeleer.

Terapie

 • Holistiese benadering deur ‘n multi-dissiplinêre span;
 • Arbeidsterapie – groepsessies asook individuele sessies;
 • Arbeidsterapie met reguleringsoefeninge, Quick shifts– en musiekprogram;
 • Spraakterapie; en
 • Sensoriese hulpmiddels word gebruik.

Algemeen

 • Kundige personeel ten opsigte van leerders op die outisme-spektrum; en
 • Ouerondersteuningsgroep