SPESIALE SKOOL VIR LEERDERS MET SPESIFIEKE LEERHINDERNISSE

Langerugskool lewer gespesialiseerde onderrig aan leerders met spesifieke leerhindernisse. Leerders word in kleiner klasgroepe geakkommodeer en volg `n hoofstroomkurrikulum (KABV).

Ondersteuning word op grond van individuele behoeftes voorsien. Leerders ontvang, onder andere, remediërende onderrig, arbeidsterapie, spraakterapie, sielkundige berading, oudio- en visuele versterking van leeronderrig, alternatiewe assessering soos amanuense en oudiohulp, asook `n aangepaste gedragskode om positiewe gedrag en leer in die klaskamer te bevorder.

Leerders wat hoër vlakke van ondersteuning benodig, word met behulp van individuele ondersteuningsplanne geakkommodeer.

ONDERSTEUN ASSEBLIEF